Apa itu CAPTCHA dan Kenapa Perlu CAPTCHA

CAPTCHA atau Captcha (disebut cap-ch-uh) yang merupakan singkatan dari “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” adalah sejenis kaedah challenge-respons untuk memastikan bahawa respon yang dihasilkan hanya boleh dibuat oleh manusia dan bukannya ┬ákomputer. Dengan erti kata lain, CAPTCHA adalah pengesahan kata ujian yang dimasukkan dari suatu bentuk sign-up seperti sign up akaun Gmail, Yahoo, Facebook dan banyak lagi. Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...